Nebýt milován…

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
A. Camus

Ačkoli většinou čekáme, až nás někdo bude milovat a máme pocit nedostatečnosti, pokud kolem sebe nevidíme ty, jež nás milují, největším životním luxusem je milovat. Milujeme-li, naše duše se raduje. A aby to skutečně fungovalo, je důležité milovat sebe – skutečně milovat, protože míra lásky k sobě určuje míru lásky k jiným lidem. Vyplývá to i z onoho biblického: Miluj bližního svého JAKO SEBE SAMA.