Nebýt milován…

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
A. Camus

Ačkoli většinou čekáme, až nás někdo bude milovat a máme pocit nedostatečnosti, pokud kolem sebe nevidíme ty, jež nás milují, největším životním luxusem je milovat. Milujeme-li, naše duše se raduje. A aby to skutečně fungovalo, je důležité milovat sebe – skutečně milovat, protože míra lásky k sobě určuje míru lásky k jiným lidem. Vyplývá to i z onoho biblického: Miluj bližního svého JAKO SEBE SAMA.

Kacířka

Ayaan Hirsi Ali: KACÍŘKA    Proč islám právě teď potřebuje reformaci

„Je islám náboženství míru? Ayaan Hirsi Ali ve své knize vysvětluje, proč na tuto otázku odpovídá záporně, a svůj názor dokládá rozborem Koránu i příklady z islámských zemí. Vychází z osobních poznatků, z dlouholetého studia islámu v době, kdy sama byla praktikující muslimkou, i z vlastních zkušeností s životem v Saúdské Arábii či v Mekce.

Je paradoxem dnešní doby, že hodnot západní civilizace si často cení víc lidé jako Ayaan než ti, kteří v nich vyrůstali od narození. Ayaan však ví, o čem mluví. Na vlastní kůži zažila i ten druhý svět – ten, jenž západní hodnoty nevyznává. Právě proto nám nepřestává připomínat, že principy, které považujeme za samozřejmost, zdaleka tak samozřejmé nejsou. A že pokud si je nebudeme chránit, přijdeme o to hlavní: o svobodu.“

kacirka_001

Kdo zvítězí…

Kdo zvítězí nad lidmi, je mocný. Kdo zvítězí nad sebou, je nejmocnější.
Lao-c´

Velmi pravdivé. Ovšem nejde o boj se sebou samým. Jde o poznání sebe sama, protože z poznání může vyjít změna. Opravdový Mistr (s velkým M) zná sám sebe zcela.
Anna

…jak to vlastně prospěje člověku, když celý svět získá…

„Mimochodem, Doriane,“ řekl po chvilce ticha, „jak to vlastně prospěje člověku, když celý svět získá a na duši – jak zní ten citát? – a na duši škodu utrpí?“

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye
(citace z knihy: Oscar Wilde: Cantervillské strašidlo a jiné prózy, přeložil J. Z. Novák, vydala Mladá fronta Praha 1965, 23-047-65)