…člověk bez chyb…

Pak si vzpomněla na svého učitele, brehona Moranna, který rád říkal, že člověk bez chyb je člověk bez života.

Z knihy: Peter Tremayne: Dým ve větru 
Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., v Praze roku 2007. ISBN 978-80-7021-864-8

Jsem ráda, že stále nějaké chyby mám 😉 Anna

BYTÍ

„Co musím udělat, abych dosáhl osvícení?“ zeptal se cestovatel.

„Jdi, kam tě táhne srdce,“ pravil Mistr.

To cestovatele zjevně potěšilo.

Než však odešel, Mistr mu pošeptal: „Abys mohl jít za hlasem svého srdce, budeš potřebovat pořádnou sílu.“

Z knihy Anthony de Mello, SJ: MINUTOVÁ MOUDROST

Vydalo nakladatelství Cesta, Brno, 1994, ISBN 80-85319-37-3

Nebýt milován…

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
A. Camus

Ačkoli většinou čekáme, až nás někdo bude milovat a máme pocit nedostatečnosti, pokud kolem sebe nevidíme ty, jež nás milují, největším životním luxusem je milovat. Milujeme-li, naše duše se raduje. A aby to skutečně fungovalo, je důležité milovat sebe – skutečně milovat, protože míra lásky k sobě určuje míru lásky k jiným lidem. Vyplývá to i z onoho biblického: Miluj bližního svého JAKO SEBE SAMA.

Kacířka

Ayaan Hirsi Ali: KACÍŘKA    Proč islám právě teď potřebuje reformaci

„Je islám náboženství míru? Ayaan Hirsi Ali ve své knize vysvětluje, proč na tuto otázku odpovídá záporně, a svůj názor dokládá rozborem Koránu i příklady z islámských zemí. Vychází z osobních poznatků, z dlouholetého studia islámu v době, kdy sama byla praktikující muslimkou, i z vlastních zkušeností s životem v Saúdské Arábii či v Mekce.

Je paradoxem dnešní doby, že hodnot západní civilizace si často cení víc lidé jako Ayaan než ti, kteří v nich vyrůstali od narození. Ayaan však ví, o čem mluví. Na vlastní kůži zažila i ten druhý svět – ten, jenž západní hodnoty nevyznává. Právě proto nám nepřestává připomínat, že principy, které považujeme za samozřejmost, zdaleka tak samozřejmé nejsou. A že pokud si je nebudeme chránit, přijdeme o to hlavní: o svobodu.“

kacirka_001