BYTÍ

„Co musím udělat, abych dosáhl osvícení?“ zeptal se cestovatel.

„Jdi, kam tě táhne srdce,“ pravil Mistr.

To cestovatele zjevně potěšilo.

Než však odešel, Mistr mu pošeptal: „Abys mohl jít za hlasem svého srdce, budeš potřebovat pořádnou sílu.“

Z knihy Anthony de Mello, SJ: MINUTOVÁ MOUDROST

Vydalo nakladatelství Cesta, Brno, 1994, ISBN 80-85319-37-3