Odvážit se…

 

Odvážit se znamená ztratit dočasně pevnou půdu pod nohama. Neodvážit se znamená ztratit sebe.
S. Kierkegaard